Kategorier
Arbetsliv och företagande.

Vad är A-kassa

När man blir arbetslös så kan man få pengar om man är medlem i en A-kassa.

Är man medlem i ett fackförbund så ingår det automatiskt ett medlemskap i sts A kassa.
Man kan vara med i en A-kassa utan att vara medlem i facket.

När man blir arbetslös så ska man skriva in sig på arbetsförmedlingen från första arbetslösa dagen, samma dag så kontaktar man sin a-kassa och ansöker om ersättning.

För att få pengar från sin a-kassa så finns det vissa krav för att få pengar. För det första så måste man ha varit medlem i minst 12 månader för att kunna ansöka om ersättning.

När man blivit arbetslös så måste man antingen arbetat minst 60 timmar i månaden i minst 6 valfria månader under det senaste året.
Alternativt så måste man ha jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader där man måste jobbat minst 40 timmar i samtliga 6 månaderna.

Man måste vara till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande, har man barn så måste man ha barnomsorgen ordnad.
Man får inte vara sjukskriven och uppbära ersättning.

Ersättningen man får är baserad på vilken inkomst man haft det senaste året.
Man får upp till 80% av sin lön upp till 26400 kronor per månad före skatt.
Man redovisar sökta jobb till arbetsförmedlingen varje månad och fyller i kassakort en gång i veckan för att få ersättning.

När man söker jobb så kan man behöva bredda sitt sökande så att man uppnår kraven som arbetsförmedlingen har.
Dom som inte har barn kan vara tvungna att söka jobb över hela landet.

Ibland så bestäms det aktiviteter som man kommer överens om med arbetsförmedlingen, det kan vara kurser på hur man söker arbete eller andra vägar till stöd.

Om man inte söker jobb aktivt eller låter bli att redovisa sina sökta arbeten så kan man bli avstängd från a-kassan och inte få någon ersättning.